Genethliacum Himnusz és kétségbeesett ragaszkodás a kényes szellemhez, „melyet homályosan ott érzünk fiziológiánk legmélyebb bugyrában. Ott, ahol a legszemélyesebb, s egyben a legidegenebb és a legszemélytelenebb, ahol a hozzánk legközelebb álló egyben a legtávolabbi és legkevésbé birtokolható." (Agamben) Ehelyütt ez űrszerűen alakul, de nem feltétlenül valamely decentralizációt emlegető fölvetésben, inkább az abjekcióban, az imaginárius Apában, egy olyan preödipális színkavalkádban, ami most megint a feledést idézi meg, ami regrediál, álmodik, játszik, rakosgat, rajzolva ír és írva rajzol. Nincsen költőibb az elveszett mesevilág drága rajzainál. Kb. 20 euró (20x20 szívdobbanás) /1 db. a kiadványból. DNS medium Ez a szerelem talán visszavezethető annak az elutasítására is, hogy lemondjak a gyermekkor vad szabadságáról, melyet érintetlenül hagytak a társasági modor és az illendőség bevett szabályai, a fönnmaradás ökonómiája és a küzdelem borzalma. DNS medium

Mi más lenne a gyermekkor e birodalma, ha nem a lehetetlen és a halál?

DNS medium

Világunk gyenge pontja szerintem éppen az, hogy a gyerekességet külön tartománynak tartja, amely ugyan bizonyos értelemben nem idegen tőlünk, de rajtunk kívül marad, és önmagában nem tudja létrehozni a maga igazságát, sem az igazságot jelenteni: azt, ami valójában. Mi több, általában a tévedést sem tartja senki az igaz alkotórészének. „Gyermeteg dolog” vagy „nem komoly” – egyenértékű állítások. De kezdetben, kivétel nélkül, mindannyian tökéletesen gyermetegek vagyunk, sőt, mondhatni, a legmeglepőbb módon: ezáltal (a gyerekesség által) fejezi ki a születőben lévő ember önnön lényegét. Az igazat megvallva az állat sohasem gyermeteg, de a fiatal emberi lény a felnőtt által sugallt jelentéseket nagy hévvel valami más jelentésre vezeti vissza, amely már semmi egyébre vissza nem vezethető. Ilyen az a világ, amelyre rátapadunk és amely, a kezdetekben, ártatlanságával megmámorosított minket: ahol minden dolog egy darab időre búcsút mond létezése értelmének, amitől dologgá lett (a jelentések fogaskerékrendszerében, melyben a felnőtt látja a dolgokat). Ilyen az a világ ahová/ahonnét nincs bejárás/kilépés, és amelynek ha volna logikája, bizonyára taktilis lenne.

DNS medium

Van-e csendesen szabályellenesebb ennél az infantilis elvétődömésezésnél?

DNS medium

ma őzes pólóban voltam, énbennem ma nincsen macskaság, vagy minimális, csak viszont elég sok őzike.

DNS mediumDNS medium