Amnézia Retikülben felejtett szövegkacatok. DNS medium

Ám nem marad-e mégis egyszerűen teljesen különnemű a tiszta érzékiség (az idő) és a tiszta ész, s nem marad-e valamely tiszta érzéki ész fogalma képtelen fogalom? Az marad. Ne feledjük! Ne feledd!

DNS medium

Mi, akik az Ég kegyelméből és elrendeléséből a nagy Szertelét és a Virágok Földjének Császáraiként uralkodunk, mi írjuk mindezt a Felkelő nap királyának.

Mindez rendkívül rejtélyesnek tűnt a küldöttek számára. Mindenesetre úgy gondolták, egyelőre félreteszik, mintha nem is emlékeznének rá, aztán majd ismét fölvetik, ha eljön az Ég kegyeltje.

DNS medium

Egyszer mégis sikerült őt egy kijárat nélküli szakadékban beszorítani. Az íjászok álmosan meredtek rá, aztán meg elédobták a bambuszketrecet, ahová négykézláb terelték be. Szuszanoó-Mikotó, az Orkán Ura csendben meglapult, egy darabon élvezte a katonák kulcscsontjának feszülő kemény ringást, rövidesen pedig elszenderedett.

Avadzsi szigete körül hétszer hét napig meg sem mozdult a tenger.

DNS medium

Mit akart ez a kalap mondani? A csövek csillogó merevségét, amint bordaszerűen öleltek körül egy még számára nem létező kis női fejglóbuszt, minden időkben a szabály, a rendszer, a logikai megkülönböztetések, fejezetek és alaprajzok megtestesüléseinek tekintették: a csövek a rend örökös szimbólum-lakájai. (Mindegy hogy itt nincsenek is csövek, ezt most elfelejtjük) Ha ezek a fémszálak és nikkelindák rásimulnak egy fekete vagy szőke koponyára olyan lesz tőlük a kompozíció, mint egy fölóvszerezett fallosz.

És most visszatérnék a DNS többközegű gyönyörelvére és a szó, a nyelv művészetének azon lehetőségeire, amelyek az elkülönült esztétikai szférát a mondottak értelmében visszavezethetik a gyakorlathoz és hétköznapi élethez, amiként egykoron a sámán esőtánca is a teljes közösség ügye volt, az elmormolt varázsformulák és ellejtett lépések létfontosságúnak tűnhettek a szemlélő-hallgató-megértő, a bonyolultan és érdekelten befogadó számára is, akinek részvétele nélkül nem is volt kultúra. Visszatérnék a DNS (legyen itt jelentősége a folyóirat nevének!) új eredendőségére .

Egyetlen kalap volt csak látható, de az is alig hasonlított kalaphoz: kis félgömb volt a formája melynek egyik részén meggyűrődött a fityma a teteje pedig úgy nyílott ketté mintha egy egész galaxist készülne kilövellni a legközelebbi feketelyukba.

DNS medium

A tiszta ismeret elszigetelt tiszta elemei az idő mint egyetemes tiszta szemlélet, és a notiók, melyek a tiszta gondolkodásban elgondoltat alkotják. Ha azonban az elszigetelő vizsgálódásnak még az elemek mint olyanok teljes megragadása sem adatik meg, akkor az egységükre sem tehetünk szert az elszigetelt elemek járulékos összekapcsolása révén. Ezzel azonban – ha egyébként nem akarunk megmaradni negatív jellemzésénél – kiéleződik a tiszta ismeret lényegi egységének problémája, az tudniillik, hogy ez az egység nem lehet pusztán pótlólagosan kifeszített kötelék az elemek között. Előzetesen vagy megvan, és akkor nem lesz szintézis, hanem maga is egy elszigetelt intenzitás, amelyet éppoly értelmetlen egésznek, mint résznek nevezni, vagy hiányzik, és erre a távol-létre rátelepszik a nyugalmas és adakozó felejtés.

DNS medium

Egy véges lény számára valamely létező csakis egy előzetesen odaforduló szembeállni engedés alapján lesz hozzáférhető. Ez veszi előzetesen egy lehetséges összetartozás egységhorizontjába a velünk lehetőség szerint összetartozót. Ezt (be)látni, annyi, mint emlékezni a magunk léteseményére, és részévé válni a világnak, feledni azonban annyi, mint lemondani, elfelejteni azt a feledést, amely összeköt, fölépíti, létbe futtatja a megvalósuló egyszeriséget.